Do It Yourself (DIY) Assessment

Een DIY Assessment houdt in: het eigen talent letterlijk zichtbaar maken tegen de achtergrond van een rol, opgave of ambitie. Anywhere, anytime; een bezoek aan ons is zeker niet noodzakelijk.

Denken in mogelijkheden en de deelnemer aan het roer: wat nodig is om een rol goed in te vullen of voor succesvolle ontwikkeling, geeft de deelnemer zelf aan. De deelnemer laat (vooral letterlijk) zelf zien of hij of zij er al klaar voor is. Bureau Van Slagmaat faciliteert en daagt uit, levert formats, instrumentarium, ‘spiegels’ en kritische sparring.

Jezelf de maat nemen: wat de deelnemer aan talent laat zien en ook op welke manier en - daarmee - hoe sterk en overtuigend zijn of haar case wordt, bepaalt hij of zij zelf. Als facilitator bieden wij een format en staan de deelnemers tests, vragenlijsten en advies - en indien gewenst zelfs acteurs, bijvoorbeeld via Skype - ter beschikking. Echter, zowel beeld (letterlijk beeld uit de echte praktijk en geen CV, portfolio etc.) als conclusie en rapport worden door de betrokkene zelf aangeleverd.

De deelnemer levert aan en diens werkgever bepaalt op basis van díe informatie of het aangaan van een ontwikkeltraject of een nieuwe rol, de stap is, die hij of zij samen met de deelnemer wil zetten. Naast een ‘ja’ of een ‘nee’ wordt ook heel duidelijk waar nog te ontwikkelen valt en hoe dat goed kan. Ook wat dit betreft, is de deelnemer zelf ‘in the lead’.

Het resultaat van het proces is continue kritische reflectie, een begin van ontwikkeling al, een heel scherp beeld voor alle betrokkenen en maximale acceptatie van conclusies en adviezen.

Overige assessmentdiensten

Selectieassessment Ontwikkelassessment


Informatie aanvragen

Bel voor meer informatie 073 - 6408 550

of mail naar info@bvslagmaat.com


Blijf op de hoogte: 

Bezoek Bureau van Slagmaat op LinkediIn

Het DIY-assessment heeft mij een diep inzicht gegeven in mijn huidige niveau en in passende interventies om mezelf verder te ontwikkelen

Deelnemer DIY Assessment