Privacyverklaring Bureau Van Slagmaat

25 Mei 2018


Uw privacy is voor Bureau Van Slagmaat van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd conform afspraken gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bureau Van Slagmaat allemaal doen met informatie die we over u verkrijgen


Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via info@bvslagmaat.com.


Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.


Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring (te vinden onderaan deze privacyverklaring) laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Contact
Middels e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naam. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Wordt u klant / kandidaat

Klanten bestaan uit bedrijven en kandidaten (voor onze assessment- en talentontwikkelingsdiensten). De volgende persoonsgegevens kunnen gebruikt worden tijdens onze dienstverlening:


Om unieke gebruikers aan te maken en om contact op te nemen, gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht (voor de aanhef).


Voor onze assessment- of ontwikkelingstrajecten kan er gebruik gemaakt worden van de gegevens uit uw CV: naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, titel en leeftijd. Daarnaast ook van bijzondere gegevens zoals: opleidingsgegevens, burgerlijke staat, nationaliteit en assessment resultaten. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening, u geeft hiervoor toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw assessment is afgerond en vijf jaar daarna (i.v.m eventueel wetenschappelijk onderzoek).


Promotie
Het kan voorkomen dat wij u informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij dat per e-mail, via social media en soms per telefoon.


U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. Elke e-mail bevat een afmeld-link. U kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. U kunt dit tevens aangeven als u wordt gebeld .


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet.


Bureau Van Slagmaat kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe assessmentpsycholoog of trainer of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Bureau Van Slagmaat de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de relevante passages in de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Bureau Van Slagmaat
Bruistensingel 170, 5232 AC ‘s-Hertogenbosch
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen
info@bvslagmaat.com
073 - 6408 550Cookieverklaring

Hieronder vindt u een .PDF met daarin de cookies die onze website plaatst. 


Deze cookies plaatsen wij