Ontwikkel assessment


Heb je net een medewerker aangenomen en wil je graag samen onderzoeken hoe iemand zich nog kan ontwikkelen in zijn/haar nieuwe baan? Of is iemand vastgelopen in het werk en willen jullie graag uitzoeken hoe er iets aan die situatie veranderd kan worden? Of heeft iemand juist het gevoel dat het allemaal inmiddels te gemakkelijk gaat en willen jullie op zoek naar een goede ambitieuze ontwikkelrichting?


Het doel van ons ontwikkel assessment is om advies en handvatten te geven voor iemands ontwikkeling; handvatten waar de deelnemer en de organisatie mee verder kunnen. Door te kijken naar iemands interessegebieden, drijfveren, persoonlijkheid, capaciteiten en vaardigheden en samen met de deelnemer hierover in gesprek te gaan, komen we tot een scherp beeld van kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten. Dit vatten we samen in een heldere rapportage waar concrete ontwikkeladviezen instaan.


Hoe pakken wij een ontwikkel assessment aan?


Intake

Ons ontwikkel assessment start met een grondige intake; dat is wat ons betreft essentieel als basis voor een assessment op maat. Dit doen we vaak samen met jou als opdrachtgever en met de deelnemer, zo sluit het assessment het beste bij ieders wensen en verwachtingen aan. Hierin onderzoeken we samen hoe het ontwikkel assessment er het best uit kan zien en stemmen we de precieze vraagstelling af. Belangrijke instrumenten/ingrediƫnten die we bijvoorbeeld kunnen inzetten zijn:

- Interessevragenlijst

- Capaciteitentesten

- Persoonlijkheidsvragenlijst

- Drijfverenvragenlijst

- Relevante simulaties van werksituaties (rollenspellen)

- Reflectie opdrachten

- Criteriumgerichte interviews en gesprekken met een arbeids- en organisatiepsycholoog

Assessment

  • Wij nodigen de deelnemer uit, nadat we met jullie bepaald hebben hoe het assessment eruit zal zien. 
  • Afhankelijk van de vraagstelling kan het ontwikkel assessment een dagdeel duren, maar bijvoorbeeld ook verspreid over meerdere momenten plaatsvinden. Aan de hand van de ingezette instrumenten en de observaties van verschillende gesprekspartners houden we de deelnemer een spiegel voor en reflecteren we samen met hem/haar op het geheel. Bij een ontwikkel assessment zijn in ieder geval drie assessoren betrokken.
  • Kenmerkend voor onze aanpak is het eindgesprek met een arbeids- en organisatiepsycholoog. In dit gesprek geven wij per instrument/onderdeel een terugkoppeling aan de deelnemer en brengen we samenhang aan in de uitkomsten. Hierbij zorgen we ervoor dat dit gesprek wordt gevoerd in de vorm van een dialoog, waarbij de deelnemer de ruimte krijgt om toelichtingen te geven en vragen te stellen. Het is onze ervaring dat deze manier van werken (terugkoppeling en volledige mondelinge rapportage) inzichten scherper maakt voor de deelnemer en dat de conclusies en adviezen makkelijker geaccepteerd worden. 


Rapportage

Nadat alle onderdelen erop zitten, schrijven wij een helder en bondig rapport. Het rapport bevat de met de deelnemer besproken concrete ontwikkeladviezen en acties, direct gekoppeld aan de vooraf opgestelde vraagstelling. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het advies om specifieke coaching in te zetten zodat de deelnemer bepaalde vaardigheden nog meer kan ontwikkelen of aan een actieplan waarin staat hoe de deelnemer bestaande kwaliteiten nog meer kan benutten.


Vervolggesprek

Na het ontwikkel assessment en het aanleveren van de rapportage voeren wij een vervolggesprek met de deelnemer en jou als opdrachtgever om samen de adviezen en acties door te nemen. Op deze manier kunnen er samen concrete afspraken gemaakt worden en zorgen we ervoor dat de adviezen ook daadwerkelijk leiden tot acties in de praktijk.


Locatie

Het is heel goed mogelijk om het gehele assessment online te laten plaatsvinden, maar vaak wordt er door opdrachtgevers en deelnemers voor gekozen om een deel online en een deel op kantoor te doorlopen. Dit kan goed op een van onze kantoren in Nijmegen of Den Bosch, maar bijvoorbeeld ook bij jou op locatie.


Ons gehele assessmentprogramma voldoet aan de code van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). 

Mogelijkheden

Compact assessment

Compact assessment

Bondig assessment met korte rapportage

Assessment op locatie

Assessment op locatie

We komen graag naar je toe

International assessment

International assessment

Assessment in het Engels of Duits

Overige assessmentdiensten

Selectieassessment DIY assessment


Informatie aanvragen

Bel voor meer informatie073 - 6408 550

of mail naar info@bvslagmaat.com


Bezoek Bureau van Slagmaat op LinkediIn

Professioneel en prettige sfeer. Door de duidelijke informatie voelde ik me goed voorbereid op het assessment

Deelnemer Gemeente Oosterhout