Ontwikkelassessment


Het doel van een ontwikkelassessment is ontwikkeling tot stand brengen. Hierbij gaat het vaak over ambities, drijfveren, interessegebieden en over al dan niet bijpassende capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden. Bij een ontwikkelassessment kan het ook gaan over de vraag waarom iemand is vastgelopen in het werk en hoe er iets aan die situatie veranderd kan worden. Of soms heeft iemand juist het gevoel dat het allemaal inmiddels te gemakkelijk gaat en is de vraag wat een goede ambitieuze ontwikkelrichting is en welk ontwikkelpad daarbij past. Vanzelfsprekend is een grondige intake voor dit soort trajecten essentieel. Deze vindt doorgaans plaats met zowel de deelnemer als de opdrachtgever.


Via de inzet van instrumenten en verschillende gesprekspartners houden we mensen een spiegel voor en kijken we samen heel scherp naar wat wenselijk en haalbaar is. De rapportage naar aanleiding van het assessment bevat duidelijke kwaliteiten, potentieel en aandachtspunten en vooral heldere, concrete ontwikkeladviezen, waar de deelnemer en de organisatie samen mee aan de slag kunnen gaan.

Er is vaak een begrijpelijke schroom voor deelname aan een assessment. In duidelijke informatie vooraf leggen wij uit wat iemand kan verwachten en stemmen wij de precieze vraagstelling af. Na het onderzoek zijn wij graag beschikbaar voor een gesprek en begeleiding bij vervolgstappen. Alle trajecten evalueren wij met onze opdrachtgever.

Mogelijkheden

Compact assessment

Compact assessment

Bondig assessment met korte rapportage

Assessment op locatie

Assessment op locatie

We komen graag naar je toe

International assessment

International assessment

Assessment in het Engels of Duits

Overige assessmentdiensten

Selectieassessment DIY assessment


Informatie aanvragen

Bel voor meer informatie073 - 6408 550

of mail naar info@bvslagmaat.com


Bezoek Bureau van Slagmaat op LinkediIn

Professioneel en prettige sfeer. Door de duidelijke informatie voelde ik me goed voorbereid op het assessment

Deelnemer Gemeente Oosterhout